ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Created on Wednesday, 17 December 2014 Written by Pavlos

Τι είναι σχολική βία-εκφοβισμός

      Πρόκειται για μορφές της σχολικής επιθετικότητας. Αυτές μπορεί να εκδηλώνονται με διάφορους τύπους κακοποίησης: λεκτικό, σωματικό, συναισθηματικό, σεξουαλικό ή ηλεκτρονικό.  Για να χαρακτηριστεί όμως μια συμπεριφορά ως σχολική βία ή εκφοβισμός πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια :

?     επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά

πρόθεση άμεση ή έμμεση

άνιση σωματική ή κοινωνική δύναμη μεταξύ των εμπλεκομένων

Το παρατηρητήριο σχολικής βίας καταγράφει, συλλέγει, εκτιμά και αναλύει στοιχεία που αφορούν μορφές σχολικής βίας στο σχολείο.

Προτείνει τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου, ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία για το πρόβλημα, προτείνει δράσεις για την αντιμετώπισή του και προωθεί τη συνεργασία των εκπαιδευτικών αλλά και άλλων κοινωνικών φορέων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Hits: 235