Συμμετοχή του σχολείου μας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ για τα σχολικά έτη 2020-2022

by Super User

Έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε πως για τα σχολικά έτη 2020-2022 το σχολείο μας θα εφαρμόσει τρία νέα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό προγραμμάτων σε πέντε, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους μαθητές και μαθήτριες να ωφεληθούν από την όλη διαδικασία.

Τα τρία καινούρια προγράμματα είναι τα εξής:

Πρόγραμμα Erasmus+ "Reading is fun!" 2020-2022

Πρόγραμμα Erasmus+ "Open minds, skillful hands" 2020-2022

Πρόγραμμα Erasmus+ "nEUROnesting" 2020-2022