Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων

by Super User

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ. αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72989 ΚΥΑ – ΦΕΚ B 5043 – 14.11.2020 – αναστέλλεται η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία

των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. Τα μαθήματα της σύγχρονης εξ απόστασεως εκπαιδευσης θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πρόγραμμα των μαθημάτων θα λάβετε  προσωπικό email.