Τμήμα Ένταξης

Created on Thursday, 03 November 2016 Written by Administrator

Το Τμήμα Ένταξης αποτελεί ένα βασικό θεσμό του σχολείου που έχει ως σκοπό να υποστηρίξει και να βοηθήσει μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Οι μαθητές προκειμένου να φοιτήσουν στο Τ.Ε. απαιτείται να διαθέτουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  ή άλλη επίσημη ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία.

Οι γονείς όμως που επιθυμούν το παιδί τους να φοιτήσει στο Τ.Ε χωρίς να υπάρχει γνωμάτευση από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή άλλη επίσημη ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία εξαιτίας των χρονοβόρων πολλές φορές διαδικασιών, μπορούν με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα καταθέσουν στο σχολείο να ζητήσουν την υποστήριξη του δασκάλου του Τ.Ε.

Στο Τ.Ε μπορεί επίσης να φοιτήσει μαθητής χωρίς γνωμάτευση κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής.

Οι μαθητές οργανωμένοι σε ομάδες συνήθως των δυο- τριών ατόμων παρακολουθούν εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης (αποκατάστασης) μέσα στα χρονικά όρια του ημερήσιου προγράμματός τους. Οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα στο Τ.Ε από 2-3 έως 10 ώρες την εβδομάδα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

 

 

Hits: 303