Σχολικό έτος 2016 - 2017

Article Count: 0

Γ τάξη

Article Count: 2

Στ τάξη

Article Count: 1

Ε τάξη

Article Count: 1

B Τάξη

Article Count: 1

Σχολικό έτος 2015-2016

Article Count: 0

Γ τάξη

Article Count: 1

Στ τάξη

Article Count: 3

Σχολικό έτος 2013-14

Article Count: 0

ΣΤ τάξη

Article Count: 2

Ε τάξη

Article Count: 1

Σχολικό έτος 2014-15

Article Count: 0

Τμήμα Ένταξης

Article Count: 1

Γ - Δ τάξη

Article Count: 1