"Ο κόσμος μας... μια βόλτα" Πολιτιστικό Πρόγραμμα Στ' τάξης 13 - 2014

Created on Friday, 25 July 2014
Written by Administrator

Στα πλαίσια Πολιτιστικού προγράμματος με θέμα "Ενας κόσμος ... μια βόλτα" οι μαθητές της Στ΄τάξης ασχολήθηκαν με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις διαφόρων λαών.   

 

 

 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Created on Tuesday, 01 April 2014
Written by Administrator

Οι μαθητές της Στ” τάξης ασχολήθηκαν φέτος με το θέμα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο.Διενεργήσαν έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου για να αποτυπώσουν τις απόψεις και τις στάσεις τους απέναντι στο θέμα της χρήσης του Διαδικτύου. Επεξεργάστηκαν τα δεδομένα  της έρευνας και αποτύπωσαν σε πίνακες και γραφήματα τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των εγγράφων google docs. Παρακάτω δείτε ποια είναι τα ευρήματα της έρευνας.