Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Created on Tuesday, 01 April 2014 Written by Administrator

Οι μαθητές της Στ? τάξης ασχολήθηκαν φέτος με το θέμα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο.Διενεργήσαν έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου για να αποτυπώσουν τις απόψεις και τις στάσεις τους απέναντι στο θέμα της χρήσης του Διαδικτύου. Επεξεργάστηκαν τα δεδομένα  της έρευνας και αποτύπωσαν σε πίνακες και γραφήματα τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των εγγράφων google docs. Παρακάτω δείτε ποια είναι τα ευρήματα της έρευνας.

 

 

έρευνα για τη χρήση του διαδικτύου» from 3dimelefth
Hits: 36