Στόχος του  πρόγραμματος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα της ανάγνωσης, να γνωρίσουν διαφορετικές μεθόδους ανάγνωσης και να υιοθετήσουν αυτές που είναι κατάλληλες για τον εαυτό τους. Επιπλέον, στοχεύει στην αυξηση του το κίνητρο των παιδιών για ανάγνωση πρέπει να αυξηθεί μέσω των διαφόρων προσφορών, παρουσιάσεων βιβλίων και προτάσεων. Οι μαθητές επωφελούνται από τα προσφερόμενα έργα, την εμπειρία των εκπαιδευτικών και την περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας της διδασκαλίας. Οι μαθητές καλλιεργούν

  • δεξιότητες ανάγνωσης
  • Ευχέρεια ανάγνωσης
  • κατανόηση ανάγνωσης
  • Προώθηση της ανάγνωσης και ανάπτυξη της ανάγνωσης
  • πολιτιστική εκπαίδευση (σε συνεργασία με παραδοσιακά παραμύθια από τις συμμετέχουσες χώρες).

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, κάθε σχολείο-εταίρος προτείνει συγκεκριμένα παραδείγματα διδασκαλίας για συγκεκριμένα γενικά θέματα, τα οποία οι συνεργάτες του προγράμματος δοκιμάζουν και στη συνέχεια αξιολογούν. Στο τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν ένα ευρύ φάσμα ιδεών διδασκαλίας, διευθύνσεις συνεργατών στην περιοχή καταγωγής τους και συγκεκριμένες επιλογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον σε προσαρμοσμένη μορφή για την προώθηση δεξιοτήτων ανάγνωσης, δεξιοτήτων ανάγνωσης και κινήτρου ανάγνωσης.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα.

 

 

 

 logog

etw

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

 

 

                       

 

  

 

 

Η αρχή της εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο συμβαδίζει με την εντατική ανάπτυξη των παιδιών, την διαμόρφωση των πνευματικών τους ικανότητων και την ανάπτυξη των περισσοτέρων έμφυτων προθέσεων τους (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας μάθησης).

 Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου project οι μαθητές θα αναπτύξουν τις επιλεγμένες βασικές ικανότητες των μαθητών και θα ενισχύσουν τις δεξιότητες τους για εκπαιδευτική επιτυχία, και στο μέλλον - ζωή και επαγγελματική επιτυχία. Οι δραστηριότητες του έργου συμβάλλουν στην προσαρμογή των μαθητών στον δυναμικό πολιτισμό και τις κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν στον σύγχρονο κόσμο. Οι χώρες εταίροι είναι οι εξής: Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία, Ισπανία, Ελλάδα.

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα καλύψουν διάφορους τομείς των ενδιαφερόντων και των θεμάτων των μαθητών  επεκτείνοντας το βασικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Περιλαμβάνουν  την απόκτηση νέας εμπειρίας και δεξιοτήτων συνδυάζοντας το μυαλό και τα χέρια των  συμμετεχόντων πραγματοποιώντας τον σκοπό της μάθησης και την αξία  τι μελετάται κάθε φορά. Λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες, τη δέσμευση και την ανεξαρτησία των συμμετεχόντων και με την  σαφή επιλογή του περιεχομένου των εργασιών, των μεθόδων, των μορφών εργασίας καθώς και των τεχνο-διδακτικών μέσων και υλικών, βοηθούν  τους συμμετέχοντες  να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις ατομικές τους δυνατότητες - προετοιμάζοντάς τους να λειτουργήσουν στην κοινωνία, να χρησιμοποιήσουν την  εθνική κληρονομιά και τα πολιτιστικά αγαθά και να  εξοπλιστούν  με χρήσιμες δεξιότητες και γενικές γνώσεις (όπως π.χ. να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τις προθέσεις κάποιου, τα συναισθήματα, να αντιμετωπίσουν  διάφορες καταστάσεις, να δημιουργήσουν σχέσεις, να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες, να συνεργαστούν σε μια ομάδα και να επιλύσουν προβλήματα).

Οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν: την αποτελεσματική επικοινωνία, την κατανόηση στα αγγλικά, τη δημιουργικότητα, τη λογική σκέψη, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εποικοδομητική επίλυση προβλημάτων, την εργασία, την διαχείριση της διαδικασίας της δικής τους ανάπτυξης, την  ικανότητα συνειδητής και σκόπιμης σχεδίασης, τον καθορισμό στόχων (στην εκπαίδευσή τους και στη ζωή).

 Δουλεύοντας και διασκεδάζοντας σε μια διεθνή ομάδα, θα διαλύσουν τα γλωσσικά και επικοινωνιακά εμπόδια και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες συνεργασίας. Η πολιτιστική ποικιλομορφία και η ποικιλομορφία της παράδοσης της Ευρώπης, που θεωρείται κοινότητα συνθέσεων  και αντιθέσεων, είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό της συνεργασίας μας που συγκεντρώνει σχολεία διαφόρων μεγεθών, αριθμών, προφίλ, τοποθεσίας και εμπειρίας στην υλοποίηση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Χάρη στο έργο, μπορούμε να μάθουμε πολλά ο ένας από τον άλλο και να οικοδομήσουμε από κοινού μια αίσθηση ενότητας μεταξύ των μαθητών μας. Να τους διδάξουμε αμοιβαία κατανόηση αναφερόμενοι σε κοινές ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες των χωρών μας  με βάση τον αμοιβαίο διάλογο και σεβασμό.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να χτίσει και να διευρύνει την αίσθηση της κοινής ταυτότητας, να προωθήσει την πολιτιστική πολυμορφία (ενότητα στην πολυμορφία), να αναπτύξει την πολιτιστική έκφραση των μαθητών (στρατηγική της Λισαβόνας) και να ενισχύσει τις δεξιότητες που ταιριάζουν στις ιδέες της μάθησης.

 

logog

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

erasmus2

Περιγραφή - Στόχοι του Προγράμματος

"Occupy the future" είναι ο τίτλος του νέου προγράμματος Erasmus+ KA229 στο οποίο από φέτος και μέχρι τον Αύγουστο 2021 θα συμμετέχει το σχολείο μας. Το πρόγραμμα αφορά τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Εκτός από το σχολείο μας συμμετέχουν σχολεία από την Τουρκία, την Λιθουανία και την Πορτογαλία.

Στη σημερινή εποχή, ο κόσμος κινείται πολύ γρήγορα και η κοινωνία δέχεται μόνο εκείνους που έχουν τα σωστά προσόντα και τις σωστές δεξιότητες.Οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός είναι μέρος της σημερινής κοινωνίας και επομένως ο προσεκτικός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ο μόνος βοηθός μας που θα μας καθοδηγήσει σωστά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην ζωή μας. Η τεχνολογία καθορίζει πλέον τα πάντα. Έτσι στα προηγούμενα 15 χρόνια, ενώ το Διαδίκτυο έχει καταστρέψει 500.000 παραδοσιακά επαγγέλματα έχει δημιουργήσει 1.200.000 άλλα. Με βάση τα παραπάνω, το πρόγραμμα στόχο έχει   να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για επαγγέλματα του μέλλοντος, να τα βιώσουν, να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απατούνται και να βοηθηθούν στο να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό επαγγελματικό σχεδιασμό. Επίσης  θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν σχέσεις φιλίας και συνεργασίας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δράσεις όπου μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί θα ταξιδέψουν θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες-design labs και θα βιώσουν τα επαγγέλματα του Data Scientist, User Experience Designer, Social Media Influencer, Software Engineer, Drone Pilot. Στο τέλος θα διαχύσουν τα αποτελέσματα και την εμπειρία που θα αποκομίσουν για μια καλύτερη ζωή για τους Ευρωπαίους πολίτες του αύριο.

 

 

logog

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό. 

 

 

 

 

 logoGR

Πρόκειται για ένα διαθεματικό project που βασίζεται στον κόσμο των πουλιών. Οι συνεργαζόμενες χώρες είναι : Ρουμανία, Βουλγαρία , Πορτογαλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο

 Ο τίτλος είναι ένα λογοπαίγνιο:

α) Η λέξη EURO δηλώνει με σαφήνεια ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

β) Το γράμμα "n" δημιουργεί τη λέξη “neuro” και αναφέρεται στη μελέτη της νευροεπιστήμης η οποία κατέχει βασικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης και στη δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται για βιωματική μάθηση βασισμένη στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του ψυχολόγου Gardner. Το φάσμα των δραστηριοτήτων θα διεξαχθεί χρησιμοποιώντας ενεργές μεθοδολογίες και θα επεκταθεί μέσω της εφαρμογής  της πολλαπλής νοημοσύνης ,  σε διαφορετικές πτυχές του θέματος με έναν πιο συγκεκριμένο, επιστημονικό, γλωσσικό, φυσιοκρατικό, μαθηματικό, ενδο- και διαπροσωπικό, μουσικό, χωρικό και κινητικό τρόπο. Ο στόχος είναι όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, ανεξάρτητα από τον τρόπο που μαθαίνουν, να ωφεληθούν ανάλογα.

γ) Η λέξη “Nesting” δηλώνει το “φώλιασμα” των πουλιών.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να ενσωματωθεί η συγκεκριμένη γνώση των πουλιών από κάθε χώρα και συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον, η μετανάστευσή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να ευαισθητοποιηθούμε ως προς τη σπουδαιότητα των πουλιών αλλά και ως προς την επίδραση του περιβάλλοντος στην εξαφάνιση κάποιων ειδών. 

 

logog

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 finallogo

Το σχολείο μας φέτος ξεκινάει πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα"Wisdom and Health, the Greatest Wealth" - "Σοφία και Υγεία, ο μεγαλύτερος πλούτος". To πρόγραμμα θα διαρκέσει ως το 2020.Εκτός από το σχολείο μας συμμετέχουν σχολεία από την Πολωνία, την Ιταλία και την Ισπανία. Στόχος του προγράμματος είναι αρχικά να προσεγγίσει ολιστικά την έννοια του "φροντίζω να είμαι υγιής σωματικά και πνευματικά, να ζω ποιοτικά χωρίς άγχος". Επίσης να καλλιεργήσει σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και ανταλλαγής καλών  πρακτικών μεταξύ των σχολείων. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δράσεις όπου μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί θα ταξιδέψουν, θα μαγειρέψουν, θα παρακολουθήσουν σεμινάρια από ειδικούς, θα συμμετέχουν ενεργά σε εργαστήρια και θα εκδώσουν οδηγούς ΕΥΖΗΝ και θα διαχύσουν τα αποτελέσματα και την εμπειρία που θα αποκομίσουν για μια καλύτερη ζωή για τους Ευρωπαίους πολίτες του αύριο. 

 

 

logog

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

 

 

 

Thursday, April 15, 2021 Super User Uncategorised 497
Επισκέψεις - Εκδρομές των μαθητών/τριών του σχολείου μας
Thursday, April 15, 2021 Super User Uncategorised 471
Καινοτόμες Δράσεις του σχολείου μας
Thursday, April 15, 2021 Super User Uncategorised 488
Εκδηλώσεις του σχολείου μας

Επισκέπτες

1616
TodayToday133
YesterdayYesterday131
This_WeekThis_Week738
This_MonthThis_Month1616
All_DaysAll_Days1616

3o Δημοτικό Σχολείο ΕΛευθερίου Κορδελιού

Διεύθυνση:
Μακεδονομάχων 7, 56334

Τηλέφωνο:
2310706740

Email:
3dimele@sch.gr