ecoschools260x360

 

Το Πρόγραμμα των Οικολογικών Σχολείων αποτελεί διεθνές δίκτυο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων με συντονιστικό φορέα τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης B’ Αθήνας και εθνικό χειριστή, από το 1995, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Στη χώρα μας συμμετέχουν σήμερα πάνω από 200 σχολεία και έχουν βραβευτεί 387 σχολεία από την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου.

Διεθνής συντονιστής του δικτύου είναι το Fee (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Foundation for Environmental Education), ενώ Εθνικός χειριστής του Προγράμματος για την Ελλάδα από το 1995 είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

 Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό). Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» απευθύνεται σε ολόκληρη την σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, την συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.

Διεθνής ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.ecoschools.global/

 

 

 

 

Βράβευση Οικολογικής Σημαίας

Οικοκώδικας

Βράβευση του σχολείου μας για δεύτερη χρονιά από το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο ΠΕ "Οικολογικά Σχολεία"

libraries

 

 

 

Το σχολείο μας φέτος συμμετέχει σε πρόγραμμα etwinning με θέμα το βιβλίο καθώς και την σημασία και τις πρακτικές των σχολικών βιβλιοθηκών. Ο τίτλος του προγράμματος είναι  "Libraries in colors. Blind date with a book". Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και άλλα σχολεία από Θεσσαλονίκη καθώς και σχολεία από Πέλλα και Κρήτη αλλά και από άλλες χώρες Ρουμανία, Λιθουανία, Σερβία, Τουρκία και Πορτογαλία.

 Το blog του προγράμματος

 

 

 

Η αρχή της εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο συμβαδίζει με την εντατική ανάπτυξη των παιδιών, την διαμόρφωση των πνευματικών τους ικανότητων και την ανάπτυξη των περισσοτέρων έμφυτων προθέσεων τους (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας μάθησης).

 Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου project οι μαθητές θα αναπτύξουν τις επιλεγμένες βασικές ικανότητες των μαθητών και θα ενισχύσουν τις δεξιότητες τους για εκπαιδευτική επιτυχία, και στο μέλλον - ζωή και επαγγελματική επιτυχία. Οι δραστηριότητες του έργου συμβάλλουν στην προσαρμογή των μαθητών στον δυναμικό πολιτισμό και τις κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν στον σύγχρονο κόσμο. Οι χώρες εταίροι είναι οι εξής: Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία, Ισπανία, Ελλάδα.

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα καλύψουν διάφορους τομείς των ενδιαφερόντων και των θεμάτων των μαθητών  επεκτείνοντας το βασικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Περιλαμβάνουν  την απόκτηση νέας εμπειρίας και δεξιοτήτων συνδυάζοντας το μυαλό και τα χέρια των  συμμετεχόντων πραγματοποιώντας τον σκοπό της μάθησης και την αξία  τι μελετάται κάθε φορά. Λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες, τη δέσμευση και την ανεξαρτησία των συμμετεχόντων και με την  σαφή επιλογή του περιεχομένου των εργασιών, των μεθόδων, των μορφών εργασίας καθώς και των τεχνο-διδακτικών μέσων και υλικών, βοηθούν  τους συμμετέχοντες  να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις ατομικές τους δυνατότητες - προετοιμάζοντάς τους να λειτουργήσουν στην κοινωνία, να χρησιμοποιήσουν την  εθνική κληρονομιά και τα πολιτιστικά αγαθά και να  εξοπλιστούν  με χρήσιμες δεξιότητες και γενικές γνώσεις (όπως π.χ. να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τις προθέσεις κάποιου, τα συναισθήματα, να αντιμετωπίσουν  διάφορες καταστάσεις, να δημιουργήσουν σχέσεις, να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες, να συνεργαστούν σε μια ομάδα και να επιλύσουν προβλήματα).

Οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν: την αποτελεσματική επικοινωνία, την κατανόηση στα αγγλικά, τη δημιουργικότητα, τη λογική σκέψη, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εποικοδομητική επίλυση προβλημάτων, την εργασία, την διαχείριση της διαδικασίας της δικής τους ανάπτυξης, την  ικανότητα συνειδητής και σκόπιμης σχεδίασης, τον καθορισμό στόχων (στην εκπαίδευσή τους και στη ζωή).

 Δουλεύοντας και διασκεδάζοντας σε μια διεθνή ομάδα, θα διαλύσουν τα γλωσσικά και επικοινωνιακά εμπόδια και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες συνεργασίας. Η πολιτιστική ποικιλομορφία και η ποικιλομορφία της παράδοσης της Ευρώπης, που θεωρείται κοινότητα συνθέσεων  και αντιθέσεων, είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό της συνεργασίας μας που συγκεντρώνει σχολεία διαφόρων μεγεθών, αριθμών, προφίλ, τοποθεσίας και εμπειρίας στην υλοποίηση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Χάρη στο έργο, μπορούμε να μάθουμε πολλά ο ένας από τον άλλο και να οικοδομήσουμε από κοινού μια αίσθηση ενότητας μεταξύ των μαθητών μας. Να τους διδάξουμε αμοιβαία κατανόηση αναφερόμενοι σε κοινές ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες των χωρών μας  με βάση τον αμοιβαίο διάλογο και σεβασμό.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να χτίσει και να διευρύνει την αίσθηση της κοινής ταυτότητας, να προωθήσει την πολιτιστική πολυμορφία (ενότητα στην πολυμορφία), να αναπτύξει την πολιτιστική έκφραση των μαθητών (στρατηγική της Λισαβόνας) και να ενισχύσει τις δεξιότητες που ταιριάζουν στις ιδέες της μάθησης.

 

logog

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

Στόχος του  πρόγραμματος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα της ανάγνωσης, να γνωρίσουν διαφορετικές μεθόδους ανάγνωσης και να υιοθετήσουν αυτές που είναι κατάλληλες για τον εαυτό τους. Επιπλέον, στοχεύει στην αυξηση του το κίνητρο των παιδιών για ανάγνωση πρέπει να αυξηθεί μέσω των διαφόρων προσφορών, παρουσιάσεων βιβλίων και προτάσεων. Οι μαθητές επωφελούνται από τα προσφερόμενα έργα, την εμπειρία των εκπαιδευτικών και την περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας της διδασκαλίας. Οι μαθητές καλλιεργούν

  • δεξιότητες ανάγνωσης
  • Ευχέρεια ανάγνωσης
  • κατανόηση ανάγνωσης
  • Προώθηση της ανάγνωσης και ανάπτυξη της ανάγνωσης
  • πολιτιστική εκπαίδευση (σε συνεργασία με παραδοσιακά παραμύθια από τις συμμετέχουσες χώρες).

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, κάθε σχολείο-εταίρος προτείνει συγκεκριμένα παραδείγματα διδασκαλίας για συγκεκριμένα γενικά θέματα, τα οποία οι συνεργάτες του προγράμματος δοκιμάζουν και στη συνέχεια αξιολογούν. Στο τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν ένα ευρύ φάσμα ιδεών διδασκαλίας, διευθύνσεις συνεργατών στην περιοχή καταγωγής τους και συγκεκριμένες επιλογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον σε προσαρμοσμένη μορφή για την προώθηση δεξιοτήτων ανάγνωσης, δεξιοτήτων ανάγνωσης και κινήτρου ανάγνωσης.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα.

 

 

 

 logog

etw

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

 

 

                       

 

  

 logoGR

Πρόκειται για ένα διαθεματικό project που βασίζεται στον κόσμο των πουλιών. Οι συνεργαζόμενες χώρες είναι : Ρουμανία, Βουλγαρία , Πορτογαλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο

 Ο τίτλος είναι ένα λογοπαίγνιο:

α) Η λέξη EURO δηλώνει με σαφήνεια ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

β) Το γράμμα "n" δημιουργεί τη λέξη “neuro” και αναφέρεται στη μελέτη της νευροεπιστήμης η οποία κατέχει βασικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης και στη δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται για βιωματική μάθηση βασισμένη στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του ψυχολόγου Gardner. Το φάσμα των δραστηριοτήτων θα διεξαχθεί χρησιμοποιώντας ενεργές μεθοδολογίες και θα επεκταθεί μέσω της εφαρμογής  της πολλαπλής νοημοσύνης ,  σε διαφορετικές πτυχές του θέματος με έναν πιο συγκεκριμένο, επιστημονικό, γλωσσικό, φυσιοκρατικό, μαθηματικό, ενδο- και διαπροσωπικό, μουσικό, χωρικό και κινητικό τρόπο. Ο στόχος είναι όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, ανεξάρτητα από τον τρόπο που μαθαίνουν, να ωφεληθούν ανάλογα.

γ) Η λέξη “Nesting” δηλώνει το “φώλιασμα” των πουλιών.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να ενσωματωθεί η συγκεκριμένη γνώση των πουλιών από κάθε χώρα και συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον, η μετανάστευσή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να ευαισθητοποιηθούμε ως προς τη σπουδαιότητα των πουλιών αλλά και ως προς την επίδραση του περιβάλλοντος στην εξαφάνιση κάποιων ειδών. 

 

logog

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

Thursday, April 15, 2021 Super User Uncategorised 790
Επισκέψεις - Εκδρομές των μαθητών/τριών του σχολείου μας
Thursday, April 15, 2021 Super User Uncategorised 758
Καινοτόμες Δράσεις του σχολείου μας
Thursday, April 15, 2021 Super User Uncategorised 758
Εκδηλώσεις του σχολείου μας

Επισκέπτες

26175
TodayToday156
YesterdayYesterday187
This_WeekThis_Week865
This_MonthThis_Month156
All_DaysAll_Days26175

3o Δημοτικό Σχολείο ΕΛευθερίου Κορδελιού

Διεύθυνση:
Μακεδονομάχων 7, 56334

Τηλέφωνο:
2310706740

Email:
3dimele@sch.gr